Hotarari

2018

HCL 1 Privind implementarea proiectului Modernizare baza sportiva Comuna Iordacheanu
HCL 2 Privind aprobarea organigramei si a statului de functii aparat de specialitate primar
HCL 3 Privind rectificarea bugetului local
HCL 4 Privind acoperirea deficitului bugetar sectiunea dezvoltare an 2017
HCL 5 Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local pentru an 2018
HCL 6 Privind organizarea si exercitarea activitatii de audit intern
HCL 7 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 8 Privind aprobarea raportului de activitate asistenti personali
HCL 9 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local 2018 prestate de beneficiari ajutor social
HCL 10 Privind aprobarea angajare asistent personal persoana handicap grav
HCL 11 Privind aprobarea strategiei anuale de Achizitii Publice an 2018
HCL 12 Privind aprobarea angajare asistent personal persoana handicap grav
HCL 13 Privind aprobarea bugetului initial an 2018
HCL 14 Privind rectificarea bugetului local
HCL 15 Privind implementare proiect Modernizare baza sportiva sat Iordacheanu
HCL 16 Privind aprobarea angajare asistent personal persoana handicap grav
HCL 17 Privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant an scolar 2018-2019
HCL 18 Privind aprobarea angajare asistent personal persoana handicap grav
HCL 19 Privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru an 2019
HCL 20 Privind amplasarea obiectiv investitii Minigospodarie de apa sat Varbila
HCL 21 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 22 Privind numirea unui reprezentant din CL pentru reprezentarea in fata instantelor judecatoresti

2017

HCL 1 Privind aprobarea deblocarii si utilizarii fondului de rezerva buget local sectiunea functionare
HCL 2 Privind aprobarea presedintelui de sedinta
HCL 3 Privind aprobarea contului de executie a bugetului local 2016
HCL 4 Privind aprobarea relelei unitatilor de invatamant an scolar 2017-2018
HCL 5 Privind aprobarea angajare asistent personal persoana handicap grav
HCL 6 Privind aprobarea angajare asistent personal persoana handicap grav
HCL 7 Privind aprobarea angajare asistent personal persoana handicap grav
HCL 8 Privind aprobarea angajare asistent personal persoana handicap grav
HCL 11 Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local 2017
HCL 12 Privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice 2017
HCL 13 Privind bugetul de venituri si cheltuieli 2017
HCL 14 Privind aprobarea raportului de activitate asistenti personali
HCL 15 Privind aprobarea realizarii dezmembrarii imobil nr. cadastral 20606
HCL 16 Privind prelungirea traseu 55 si infiintarea statie Cimitirul Nou
HCL 17 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 18 Privind aprobarea unor ajutoare de urgenta in situatii deosebite
HCL 19 Privind aprobarea angajare asistent personal persoana handicap grav
HCL 20 Privind aprobarea angajare asistent personal persoana handicap grav
HCL 21 Privind aprobarea acceptarii donatie teren catre Comuna Iordacheanu
HCL 22 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 23 Privind prelungire valabilitate plan urbanistic
HCL 24 Privind asociere Comunei Iordacheanu cu CJPh pentru realizare proiect reabilitare termica
HCL 25 Privind asociere Comunei Iordacheanu cu CJPh pentru realizare proiect amenajare santuri si drumuri laterale
HCL 26 Privind aprobarea angajare asistent personal persoana handicap grav
HCL 27 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 28 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 29 Privind rectificarea bugetului local 2017
HCL 30 Privind aprobarea raportului de activitate asistenti personali
HCL 31 Privind stabilirea salariului de baza personal aparat de specialitate primar
HCL 32 Privind extindere baza sportiva sat Iordacheanu
HCL 33 Privind rectificarea bugetului local 2017
HCL 34 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 35 Privind rectificarea bugetului local 2017
HCL 36 Privind aprobarea angajare asistent personal persoana handicap grav
HCL 37 Privind aprobarea inventitie reabilitare drumuri locale
HCL 38 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 39 Privind rectificarea bugetului local 2017
HCL 40 Privind aprobarea angajare asistent personal persoana handicap grav
HCL 41 Privind asociere Comunei Iordacheanu cu CJPh pentru realizare proiect modernizare drumuri laterale neasfaltate
HCL 42 Privind asociere Comunei Iordacheanu cu CJPh pentru obtinere aviz ISU Scoala Iordacheanu
HCL 43 Privind stabilirea taxei bransament la reteaua de apa
HCL 44 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 45 Privind rectificarea bugetului local 2017
HCL 46 Privind stabilirea impozite si taxe locale an 2018
HCL 47 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici investitie Infiintare retea canalizare menajera
HCL 48 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 49 Privind asociere Comunei Iordacheanu cu CJPh
HCL 50 Privind asociere Comunei Iordacheanu cu CJPh obiectiv reparatii drumuri comunale
HCL 51 Privind rectificarea bugetului local 2017
HCL 52 Privind aprobarea angajare asistent personal persoana handicap grav
HCL 53 Privind aprobarea angajare asistent personal persoana handicap grav
HCL 54 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 55 Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local 2017
HCL 56 Privind aprobarea planului de ocupare functii publice aparat de specialitate primar